Vrijwilligersfuncties

Hardloop evenement de Dijkloop kan niet zonder vrijwilligers  en zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen van de Dijkloop een succesvol hardloopevenement te maken. Alle vrijwilligers zullen herkenbaar zijn door het dragen van een opvallend T-shirt.
Taken als de startnummer uitgifte, en de opbouw van het parcours worden uitgevoerd buiten de verschillende lopen om. Als deelnemer kan je dus ook helpen. Als je interesse hebt om als vrijwilliger te helpen met de Dijkloop maar niet precies kunt inschatten wat je zou kunnen doen, volgen hier de korte omschrijvingen van verschillende vrijwilligersfuncties.
 
Bevoorrading lopers
Als vrijwilliger bij de bevoorrading van de lopers zorg je ervoor dat de lopers tijdens het 10 km parcours voorzien worden van water en fruit. Op de locaties Start & Finish en Geestmerambacht gebied worden genoemde verversingen aan de lopers aangeboden. 
De werkzaamheden van de vrijwilliger bestaan onder andere uit:
- Helpen bij de inrichting van de bevoorradingsposten (neerzetten marktkramen)
- Vullen van de bekers met water
- Aanreiken van de (drink) bekers en fruit aan de lopers
Post Geestmerambacht: 5 vrijwilligers nodig
Finish: 10 vrijwilligers totaal nodig voor uitreiking water
 
Chauffeurs
Als chauffeur # 1 bestuur je een voertuig voor en na de Dijkloop. Er dienen verschillende materialen over het parcours (terug)verplaatst worden. Dit gebeurd normaliter met busjes / kleine vrachtwagens met laadbak.
Als chauffeur # 2 ben je in de aanloop naar het weekend en na het weekend bereid om werkzaamheden te doen in het kader van aan- en afvoer van materialen, zoals het terugbrengen van klokken.
 
Opbouw Start en Finish gebied en parcours
Door de opbouwmedewerkers worden de dag vóór en tijdens de Dijkloop veel werk verzet. Ze werken samen om de verschillende parcours om te bouwen, zodat de juiste sfeer gecreëerd wordt voor de Dijkloop. Zo worden start, finish en doorkomstplaats voorzien van dranghekken, afzetlint, vlaggenmasten, kramen, podia et cetera.
Ook dien je zorg te dragen voor het opbouwen/ aanbrengen van de reclame-uitingen (borden, spandoeken, banners et cetera) bij het Start & Finish gebied.
 
Afbreken Start en Finishgebied en parcours
Door de afbraakmedewerkers wordt het gebied rond de start, finish en doorkomstplaats opgeruimd, dat wil zeggen weghalen van de dranghekken, afzetlint, vlaggenmasten, marktkramen, podia etc. en afvoer naar de bestemde plekken.
Ook dienen de afbraakmedewerkers zorg te dragen voor het weghalen en opbergen (terugbrengen naar de sponsor) van de reclame-uitingen (borden, spandoeken, banners et cetera) bij en rondom het Start & Finish gebied.
 
Taken Start en Finish
Naast de genoemde taken zoeken we vrijwilligers die willen helpen bij het uitreiken van de herinneringen en medailles en voor de uitreiking van de startnummers op zowel zaterdag (16:00 – 17:00 uur) als ook op zondag van 09:00  - 10:00 uur.
 
Tijdwaarneming Finish
De tijdwaarneming aan de finish van de Dijkloop heeft assistentie nodig om er voor te zorgen dat alles correct verloopt. Voor de deelnemers is het erg belangrijk dat de uitslag correct is. Als vrijwilliger schrijf je de startnummers op, of tijd van de finishende lopers. Daarnaast kun je ook de startnummers verbaal doorgeven aan de tijdregistratie/presentator achter de computer of dat je assistentie verleend achter de computer.
 
Inrichting ruimten de Rietschoot en toezicht omkleedruimten/garderobe
Er zijn vrijwilligers nodig om de locaties in te richten op de wedstrijddag en de lopers te ontvangen en de locaties na afloop weer af te breken en op te ruimen.
 
Catering medewerkers
De catering medewerker zorgt zondag voor koffie en thee in De Rietschoot voor de vrijwilligers die vandaaruit hun taken uitvoeren. Start werkzaamheden om 08:00 uur tot ca 14:00 uur.
Op de zondag verwelkomt de vrijwilligers-assistent de vrijwilliger in de ontvangstruimte en draagt er zorg dat voor elke vrijwilliger een tas (met instructies) ontvangt.
 
Verkeersregelaars
Voor de verschillende posten op het parcours hebben we mensen nodig die helpen om het verkeer in goede banen te leiden. Uiteraard zijn alle posten afgezet met schrikhekken + verkeersbord C1 en afzetlint, maar op een aantal posten hebben we extra mensen nodig. Om op een verkeerspost te mogen staan volg je een online cursus van Stichting Verkeersregelaars Nederland. Je bent dan bevoegd als verkeersregelaar voor de Dijkloop. Het certificaat is éénmalig geldig voor het lopende jaar. Je staat altijd met minimaal twee personen op een verkeerspost.